Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils amb base cartogràfica.

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són el resultat de l’aplicació de les anomenades Tecnologies de la Informació (TI) a la gestió de la Informació Geogràfica (IG). Gràcies als estàndards de publicació i descàrrega de cartografia en línia definits per l’OGC (Open Geospatial Consortium), les empreses i els ciutadans tenen accés a una gran quantitat de cartografia i dades geogràfiques per al seu propi ús, d’una manera ràpida, eficaç i amb una interoperabilitat garantida. Són les aplicacions informàtiques les encarregades de, a través de les IDE (Infraestructures de Dades Espacials), accedir a aquesta Informació Geogràfica i presentar-la al usuari per al seu consum.
En aquest context, les aplicacions per a dispositius mòbils poden ser una potent eina de consulta i gestió d’informació georeferenciada, on un usuari pot visualitzar cartografia de diversa temàtica en relació a la seva posició absoluta. Les noves tecnologies aplicades a la informació geogràfica, han obert un ventall enorme de possibilitats en la gestió i explotació de dades que tenen una component cada vegada més i més important, la posició de l’usuari.
L’ús optimitzat d’aquesta nova tecnologia pot ser de gran utilitat per a les empreses que d’una manera o altra utilitzen la cartografia i informació georeferenciada, i pot arribar a ser un factor clau en l’optimització de recursos .
Des de Mappit desenvolupem app per a la visualització de cartografia segons els estàndards definits. En aquells casos en què és necessari disposar d’una cartografia concreta, adaptem l’aplicació als estàndards OGC per a la visualització en el dispositiu mòbil i la correcta ubicació dels elements sobre la mateixa. Al seu torn definim aquelles capes necessàries per a la seva visualització des de l’app.

Conceptualització i disseny

 • Sessions per la presa de requeriments
 • Document conceptualització de l’aplicació
 • Prototipus de l’aplicació

Implementació

 • Desenvolupament de l’aplicació en diferents fases
 • Seguiment del projecte
 • Revisió de l’aplicació per fases
 • Validació final de l’aplicació

Posada en servei

 • Publicació App markets: AppStore, Android Market, App World
 • Seguiment nombre de descàrregues
 • Temps d’ús dels usuaris
 • Document valoració final