Estudi inversió tecnològica

Analitzem si el desenvolupament i implementació de noves aplicacions en els nostres clients els hi és viable.

Aquelles empreses que vulguin optimitzar els seu processos amb l’ús d’aplicacions per telèfons mòbils i tablets, però prèviament, necessitin valorar la viabilitat del projecte, Mappit ofereix el servei d’estudi, amb el qual els nostres clients poden valorar si el projecte és viable i realment aporta benefici al procediment i es poden aconseguir els objectius.
S’analitza la viabilitat del projecte, l’arquitectura tècnica necessària, en el cas de què el projecte sigui viable, els nostres clients estableixen la inversió anual que volen realitzar i nosaltres concretem el pla de projecte i duració per tal d’executar el projecte i assolir els objectius proposats amb la inversió fixada.
Oferim el servei de gestió i seguiment del projecte, en el moment que els nostres clients decideixen executar el projecte, nosaltres els ajudem en la gestió del projecte, amb l’objectiu de garantir l’èxit.

Estudi situació actual

  • Sessions d’anàlisi de la situació actual
  • Anàlisi de l’arquitectura tècnica actual

Definició d’objectius i inversió

  • Sessions de presa de requeriments
  • Concretar els objectius a assolir
  • Concretar la inversió màxima anual

Definició del pla de projectes

  • Pla de projectes
  • Planificació

Execució del pla de projectes

  • Seguiment de l’execució del projecte
  • Valoració dels objectius establerts
  • Canvis en el projecte, fruit de la seva execució