Procés

Per portar a terme el desenvolupament del projecte amb les màximes garanties d’èxit seguim les següents fases

Mobile Image
Images

Conceptualizació i disseny

Sessions per la presa de requeriments. Sessions de treball conjuntes per definir l’abast del projecte i objectius a assolir Document de conceptualització de l’app. Una vegada definit l’abast del projecte, és moment de conceptualitzar l’app amb aquelles funcions principals, i tecnologies a utilitzar durant el desenvolupament del projecte. Prototip de l’app. Implementació d’un prototip bàsic per poder testejar la seva usabilitat.

Images

Implementació

Desenvolupament de l’app en les diferents fases, segons la conceptualització realitzada en la fase anterior. Desenvolupament per iteracions, per poder identificar els canvis necessarios durant el desenvolupament. Seguimient del projecte. Revisió de l’app per fases, i definició de les millores. Validació final de l’app, test d’usuari, per la identificació i resolució de possibles bugs.

Images

Seguimient

Publicació de l’app en els markets oficials: App Store i Google Play Seguiment del nombre de descàrregues. Estadístiques d’ús. Identificació de noves fucnionalitats o millores de desenvolupament en fases posteriors. Mantenimient de l’app.